EU OPS 1.405

Dowódca lub pilot lecący ... nie będzie kontynuował podejścia poza marker zewnętrzny lub pozycje równoważną, jeśli podawana wartość RVR lub widzialność są niższe od obowiązujących minimów...

Dowódca lub pilot lecący podejmuje decyzję o kontynuowaniu bądź przerwaniu podjeścia przed obniżeniem się poniżej wysokości 1 000 stóp powyżej lotniska...

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004r w sprawie bezpieczenstwa ekspoatacji statków powietrznych (Dz.U.04.262.2609).