Pełna wersja W skrócie
Polski English

Smoleńskie Fakty

w Skrócie

Fakt #1:

Aneks Szósty do konwencji Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (agencja Narodów Zjednoczonych), część pierwsza mówi w paragrafie 4.4.1.2:

"An instrument approach shall not be continued below 300 m (1 000 ft) above the aerodrome elevation or into the final approach segment unless the reported visibility or controlling RVR* is at or above the aerodrome operating minima."

"Podejście na przyrządach nie będzie konynuowane poniżej 300 m (1 000 stóp) nad poziomem lotniska ani w koncowy segment podejścia chyba, że podana widoczność lub kontrolna RVR* jest równa albo wyższa niż minimum operacyjne lotniska."

Fakt #2:

Powyższy paragraf został przełożony do prawa Polskiego przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004r (Dz. U. z dnia 10 grudnia 2004 r.):

"OPS 1.405"

"Dowódca lub pilot lecący ... nie będzie kontynuował podejścia poza marker zewnętrzny lub pozycje równowartą, jeśli podawana wartość RVR* lub widzialność są niższe od obowiązujących minimów..."

"... dowódca lub pilot lecący podejmuje decyzję o kontynuowaniu bądz przerwaniu podejścia przed obniżeniem się poniżej wysokości 1 000 stóp powyżej lotniska..."

Fakt #3:

Minimalna wymagana widzialność do podejścia które było dostępne tego dnia w Smoleńsku:

1,200 metrów

Fakt #4:

Rzeczywista widzialność podana pilotom tego ranka:

400 metrów

Fakt #5:

Wniosek:

Podejście poniżej 1,000 stóp (300 metrów) wysokości było zabronione wedlug powyższych przepisów oraz prawa.

(C) 2012-2016 Jan Chmielewski, wszelkie prawa zastrzeżone.

* RVR = Runway Visual Range - widzialność na pasie startowym